در گزارش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای عنوان شد: ۵۸ درصد از گیمرها آنلاین بازی می‌کنند

بیناد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گزارشی شاخص‌ترین اطلاعات مصرف بازی رایانه‌ای را تحلیل و منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات این گزارش 34 می...