نام پروژه:

طراحی و ایجاد دیسپچینگ ملی گاز ایران

گستره پروژه:

کل کشور

معرفی پروژه:

طراحی سیستم، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی ۵۰۶ پایانه جدید کنترل از راه دور و همچنین بهینه سازی ۴۰۰ پایانه موجود در نقاط پرمصرف شبکه گاز و همچنین طراحی و ساخت یک مرکز کنترل پشتیبان در اصفهان و نوسازی مرکز کنترل تهران و نصب و راه اندازی ۵۰ مرکز کنترل محلی در ۵۰ شهر مهم کشور

مشخصات شبکه سراسری انتقال گاز:س

 • ۹۰۶ پایانه راه دور
 • دو مرکز کنترل اصلی در تهران و پشتیبان در اصفهان
 • ۳۲۰۰۰ کیلومتر خطوط انتقال گاز
 • ۸۲ ایستگاه تقویت فشار
 • ۴۴ پالایشگاه تصفیه گاز و واحد نم زدایی
 • ۴۴۳ شیر بین راهی
 • ۷۵ واحد نیروگاهی
 • ۶۵ صنعت عمده
 • ۱۸۹  وردی شهر های بزرگ
 • ۸ مرکز صادرات و سوآپ گاز
 • ۱۰ منطقه عملیاتی انتقال گاز
 • ۳۰ شرکت توزیع استانی (۸۴۰ شهر + ۱۰/۰۰۰ روستا)

نمونه کارهای مشابه