نام پروژه:

طراحی و ایجاد دیسپچینگ ملی گاز ایران

گستره پروژه:

کل کشور

معرفی پروژه:

طراحی سیستم، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی 506 پایانه جدید کنترل از راه دور و همچنین بهینه سازی 400 پایانه موجود در نقاط پرمصرف شبکه گاز و همچنین طراحی و ساخت یک مرکز کنترل پشتیبان در اصفهان و نوسازی مرکز کنترل تهران و نصب و راه اندازی 50 مرکز کنترل محلی در 50 شهر مهم کشور

مشخصات شبکه سراسری انتقال گاز:س

 • 906 پایانه راه دور
 • دو مرکز کنترل اصلی در تهران و پشتیبان در اصفهان
 • 32000 کیلومتر خطوط انتقال گاز
 • 82 ایستگاه تقویت فشار
 • 44 پالایشگاه تصفیه گاز و واحد نم زدایی
 • 443 شیر بین راهی
 • 75 واحد نیروگاهی
 • 65 صنعت عمده
 • 189  وردی شهر های بزرگ
 • 8 مرکز صادرات و سوآپ گاز
 • 10 منطقه عملیاتی انتقال گاز
 • 30 شرکت توزیع استانی (840 شهر + 10/000 روستا)

نمونه کارهای مشابه