نام پروژه:

پروژه طراحی مهندسی، تأمین، نصب و راه اندازی سیستم تلکام پتروشیمی دماوند

معرفی پروژه:

پتروشیمی دماوند تامین کننده یوتیلیتی و افسایت فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه جهت تامین برق آب و بخار و هوای فشرده ، اکسیژن ، ازت ، گاز سوخت و خوراک و شبکه خطوط ارتباطی مجتمع های تولیدی فاز دوم طرح های پتروشیمی میباشد. خوراک طرح یوتیلیتی گاز سوخت ، هوا ، اب دریا میباشد.

اهداف پروژه:

حال با این تفاسیر که پروژه پتروشیمی دماوند بزرگتریت یوتیلیتی ایران و خاور میانه میباشد تلکام ان توسط نیروهای بومی کشور جهت اشرافیت کامل نظارتی و حفاظتی یونیت های دماوند و برقراری سیستم شبکه و تلفن و ایجاد سیستم های پیشرفته و پایش متمرکز با رسیدن به دو موضع مخابرات و ارتباطات در حال انجام است.

دانش بومی:

بدیهی است پروژه ای با وضعیت مهندسی ، خرید و اجرا و نصب راه اندازی در زمینه تخصصی تلکام توسط نیروهای جوان و مستعد این کشور سبب کسب تجربیات بسیار ارزشمند و افزایش دانش بومی کشور در این زمینه ها می گردد. و توانمدی ایران عزیز را در همه زمینه ها بالاخص موضوع تلکام بالا میبرد و ما را در کنار کشور های قدرتمند در این حوزه قرار میدهد.
با عنایت به انجام مهندسی و طراحی این پروژه و بهر گیری از دانش داخلی ما و استفاده از تکنولوژی روز دنیا سبب افزایش دانش و تجربیات داخلی در این حوزه میگردد.

خود کفایی:

با عنایت به انجام این چنین پروژه های در این حوزه تخصصی و دانش بنیان که بیشتر تجهیزات و دانش  آن مربوط به کشور های قدرتمند میباشد ،ازین پس به سبب تحریم های به وجود امده و انجام این پروژه از طراحی و مهندسی گرفته تا خرید تجهیزات از وندورها و تامین کننده های داخلی تا جای امکان سبب خود کفایی کشور در زمینه انجام پروژه های تلکامی در ابعاد مگا پروژه ها میباشد.

خدمات رسانی:

پس از اتمام تلکام پتروشیمی دماوند که اخرین مرحله کاری از مگا پروژه پتروشیمی دماوند میباشد تمام یونیت ها و واحد ها و سیستم ها در حالت به کارگیری حداکثر قرار میگردد که تولید برق و تسویه پسماند ، تولید هوا و شکست مولکول های هوا و به کار گیری اکسیژن و نیتروژن و تسویه اب دریا و دیگر خدمات به پتروشیمی های دیگر تولید ناخالص کشور به صورت چشمگیری افزایش یافته و موضوع اشتغال را در منطقه عسلویه دچار تحول شکرف می کند که  کشور را در حالت خود کفایی خوبی قرار میدهد.

نمونه کارهای مشابه