نام پروژه:

پروژه ارتباطات و سیگنالینگ خط ریلی چابهار به زاهدان

معرفی پروژه:

شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور (معاونت ساخت و توسعه راه آهن بنادر و فرودگاهها) به عنوان کارفرمای اصلی پروژه اقدام به ایجاد راه آهن و خط ریلی به طول بیش از 700 کیلومتر از چابهار به زاهدان با هدف اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی در قالب 8 قطعه کاری نموده است. در این راستا مجموعه هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات ، مجری بخش طراحی، تامین، نصب و راه اندازی علائم و ارتباطات  راه آهن چابهار- زاهدان مشغول به فعالیت می باشد.

اهداف پروژه:

  • توسعه زیرساختی در بخشهای بندر،حمل و نقل و فرودگاهی
  • تقویت معاهدات منطقه ای فیمابین سه کشور ایران، افغانستان و هندوستان
  • ایجاد بستر مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی شهرهای محور ریلی شرق کشور
  • اتصال کشورهای آسیانه میانه و افغانستان به آب های آزاد اقیانوسی
  • ظرفیت جابجایی حدود 927 هزار مسافر  و دومیلیون و هشتصد تن بار
  • ایجاد کریدور تمام ریلی در شرق کشور از جنوب به شمال
  • اتصال بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی به شبکه ریلی
  • کمک به توسعه سواحل مکران از طریق ایجاد حمل و نقل ریلی
  • امکان انتقال کالاهای کشورهای همسایه از طریف ریل

فواید اجتماعی و اقتصادی اجرای پروژه:

صرفه جویی در مصرف سوخت و کاهش تصادفات جاده ای و ایجاد بستر مناسب اقتصادی در شبکه ریلی و به کارگیری  نفرات بومی. تقویت شبکه ترانزیت ریلی.

توضیح دانش بکار رفته در پروژه و موارد بومی سازی شده:

طراحی و اجرا توسط نیروهای جوان، بومی سازی و خودکفایی در تمام زمینه های مورد نیاز علمی در حوزه سیگنالینگ، علائم و ارتباطات همچنین توسعه و تقویت سرمایه های اجتماعی کشور و تامین اقلام از شرکت های داخلی

طراحی رادیو و ماشین سوزن  به کمک ظرفیت داخلی کشور

دستاورد در حوزه خودکفایی:

رفع وابستگی به خارج از کشور و خودکفایی در زمینه طراحی و اجرای سیستم های علائم و سیگنالینگ و اینترلاکینگ.

نمونه کارهای مشابه