نام پروژه:

پروژه ایجاد بستر بیش از 10000 کیلومتر شبکه فیبر نوری زیرساخت مخابراتی کشور

گستره پروژه:

کل کشور

معرفی پروژه:

طراحی، تأمین، نصب ،تست و راه اندازی بیش از 10.500 کیلومتر شبکه فیبرنوری زیرساخت ارتباطی کشور

اهداف پروژه:

ایجاد شبکه فیبر نوری بیش از 300 شهر کشور جهت افزایش سرعت و حجم انتقال دیتا در سطح داخلی و بین المللی

موارد علمی و تکنولوژی پروژه:

 • رعایت استاندارد های بین المللی
 • استفاده از تار فیبر نوری شرکت فوجی کورا ژاپن که با کیفیت و تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است
 • استفاده از نرم افزارهای  Visio  و AutoCAD  در طراحی و پیاده سازی پس از اجرا (ازبیلت) در نرم افزار GIS
 • استفاده از دستگاه تست OTDR جهت تست تار فیبر نوری
 • استفاده از دستگاه Cable Blowing  جهت شوتینگ کابل فیبر نوری در لوله های COD
 • استفاده از دستگاه Fusion جهت اتصال تارهای فیبر نوری

نوآوری های پروژه:

 •   استفاده از دستگاه حفاری مکانیزه (ترنچر) جهت افزایش سرعت حفاری
 •   استفاده از لوله های  COD جهت محافظت از کابل های فیبرنوری زیر خاک

بومی سازی تجهیزات و ساخت داخل:

 • بومی سازی تکنولوژی ساخت لوله های کروگیت (COD)
 • بومی سازی تکنولوژی ساخت مفصل های خاکی فیبرنوری

رکورد های پروژه:

 • اجرای بیش از 10000 کیلومتر حفاری با عمق 150 سانتیمتر  در مدت زمان 4 سال
 • اجرای بیش از 986000 متر حفاری COD  که تکنولوژی روز دنیاست
 • اجرای بیش از 385000 متر کانالسازی مخابرات در بین شهرها
 • اجرای بیش از 9 میلیون متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی
 • اجرای 725000 متر کابل کشی فیبر نوری در داخل استان تهران
 • همکاری با بیش از 180 پیمانکار دست دوم در بخش های طراحی، تأمین و اجراء
 • همکاری با شرکت های داخلی در زمینه تولید  بیش از 6000 مفصل فیبرنوری

نمونه کارهای مشابه