نام پروژه:

پروژه توسعه تجهیزات شبکه انتقال

گستره پروژه:

کل کشور

موضوع پروژه:

توسعه تجهيزات شبكه انتقال نوري ارتباطات زيرساخت كشوردر برنامه پنجساله پنجم

اهداف پروژه:

افزایش حدود 30 Tbps ظرفیت ترافیک داخلی، اینترنت و ترانزیت دیتا

اقدامات اساسی:

  • تولید، حمل، توزیع، نصب و راه اندازی تجهیزات Transmission   در 220 مرکز مخابراتی سراسر کشور

  • تولید، حمل، توزیع، نصب و راه اندازی تجهیزات NMS و DCN   در 72 مرکز مخابراتی سراسر کشور

  • ایجاد مرکز آموزش و  مرکز تحقیق و توسعه  پیشرفته برا ساس تکنولوژی های 100Gb/s  و  400Gb/s

  • ایجاد مرکز تعمیرات پیشرفته بر اساس تکنولوژی 100Gb/s

  • سفارشی سازی نرم افزار مدیریت شبکه و نرم افزارهای لایه های مختلف و اقدامات ارتقایی و توسعه ای

گالری تصاویر پروژه

نمونه کارهای مشابه