نام پروژه:

پروژه توسعه تجهیزات شبکه انتقال

گستره پروژه:

کل کشور

موضوع پروژه:

توسعه تجهیزات شبکه انتقال نوری ارتباطات زیرساخت کشوردر برنامه پنجساله پنجم

اهداف پروژه:

افزایش حدود ۳۰ Tbps ظرفیت ترافیک داخلی، اینترنت و ترانزیت دیتا

اقدامات اساسی:

  • تولید، حمل، توزیع، نصب و راه اندازی تجهیزات Transmission   در ۲۲۰ مرکز مخابراتی سراسر کشور

  • تولید، حمل، توزیع، نصب و راه اندازی تجهیزات NMS و DCN   در ۷۲ مرکز مخابراتی سراسر کشور

  • ایجاد مرکز آموزش و  مرکز تحقیق و توسعه  پیشرفته برا ساس تکنولوژی های ۱۰۰Gb/s  و  ۴۰۰Gb/s

  • ایجاد مرکز تعمیرات پیشرفته بر اساس تکنولوژی ۱۰۰Gb/s

  • سفارشی سازی نرم افزار مدیریت شبکه و نرم افزارهای لایه های مختلف و اقدامات ارتقایی و توسعه ای

گالری تصاویر پروژه

نمونه کارهای مشابه