زارع پور: گزارش دولت قبل درباره توسعه اینترنت در ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار دروغ بود

به گزارش هلدینگ ICT - وزیر ارتباطات: اخلاق من تخریب گذشته نیست، کار خوب را باید گفت و انتقاد را باید گذاشت برای جلسات خصوصی؛ اما چون دو...

بازدید مدیر کل اطلاعات و داده های آب کشور از مرکز پشتیبان دیسپچینگ ملی گاز ایران

بازدید مدیر کل اطلاعات و داده های آب کشور و هیئت همراه از مرکز پشتیبان دیسپچینگ ملی گاز ایران و مذاکره جهت راه اندازی مرکز ملی رصد خانه...