مرکز توسعه تجارت الکترونیکی: مهم‌تر از اینماد، توجه به «رتبه اعتماد» کسب‌و‌کارها است

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه خواستار توجه بیشتر مردم به رتبه اعتماد کسب‌وکارها شده است، ا...