اخبار

معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، توسعه دهندگان سیستم عامل تلفن همراه هوشمند را فراخواند