0%

مسابقه


مسابقه کتابخوانی "یِک وَن شُبهه"

منبع سؤالات ، را از طریق لینک مخصوص دانلود و مطالعه نمایید سپس جهت شرکت در مسابقه در زمان مقرر از طریق لینک شرکت در مسابقه پاسخنامه را تکمیل نمایید.

دقت داشته باشید که جهت شرکت در مسابقه حتماً بدون نرم افزار های تغییر IP وارد شوید.

مهلت شرکت در مسابقه از روزدوشنبه مورخ 11 اردیبهشت 1402 لغایت یکشنبه 17 اردیبهشت 1402 می باشد.

زمان باقیمانده تا پایان مسابقه:

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه


جهت شرکت در مسابقات به این بخش سر بزنید

در حال حاضر مسابقه ای در حال اجرا نمی باشد.
در صورت برگزاری مسابقه از سمت هلدینگ به شما اطلاع رسانی می گردد.