ربات‌هایی که از هوش مصنوعی مبتنی بر اینترنت استفاده می‌کنند سوگیری‌های نژادی و جنسیتی از خود بروز می‌دهند

به گزارش هلدینگ ICT به نقل از ایتنا - محتمل‌تر بود که این ربات زنان را به عنوان «خانه‌دار»، مردان سیاهپوست را به عنوان «تبه‌کاران» و ...