اخبار

در تلسکوپ آژانس فضایی اروپا از نانولوله‌کربنی استفاده می‌شود