فایل شرایط و ضوابط لازم جهت شرکت در مناقصه را از لینک روبرو دریافت تمائید:         دانلود فایل

  1. اسکن اساسنامه شرکت
  2. اسکن روزنامه رسمی تاسیس شرکت
  3. اسکن روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت شامل اعضای هیئت مدیره ، صاحبان امضاء مجاز و آدرس شرکت
  4. اسکن شناسنامه صاحبان امضاء مجاز
  5. اسکن کارت ملی صاحبان امضاء مجاز
  6. اسکن اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز صادره از دفترخانه اسناد رسمی
  7. اسکن اصل گواهی عدم بدهکاری مالی در سامانه بانکی کشور
  8. اسکن گواهینامه رتبه کاری و صلاحیت اعلام شده در اسناد فرآیند ارجاع کار
  9. اسکن گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده
  10. اسکن گواهینامه موُدیان مالیاتی (شماره اقتصادی)

اسناد مناقصه فقط به صورت الکترونیکی و از طریق سایت هلدینگ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و از تاریخ ۲۳‏‏‏/۱۱‏‏‏/۱۴۰۰ تا تاریخ ۲۶‏‏‏/۱۱‏‏‏/۱۴۰۰ توسط مناقصه گران قابل دریافت خواهد بود.

* لازم به ذکر است مهلت عودت(بارگذاری تمام اسناد بصورت Pdf در سایت و ارسال پاکات الف و ج بصورت فیزیکی) پاکات الف و ب و ج تا تاریخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۰ خواهد بود. عدم عودت پاکات در تاریخ ذکر شده به منزله انصراف از مناقصه تلقی خواهد گردید.

* چنانچه پس از دریافت دعوت نامه و قبل از دریافت اسناد مناقصه مایل نیستید در این مناقصه شرکت نمائید، مراتب را کتباً تا آخر وقت اداری مورخه ۰۱‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۰ بصورت حضوری یا از طریق نمابر شماره ۴۴۹۶۰۲۶۱‏‏‏- ۰۲۱ به دستگاه مناقصه گزار اطلاع دهید.

جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق لینک نسبت به دانلود مدارک اقدام نمایید.

جهت بارگذاری اسناد تکمیل شده مناقصه فقط بصورت فایل پی دی اف همراه با مدارک پیوستی باشد. بر روی این قسمت کلیک نمائید.

جهت پیگیری مناقصه کد رهگیری خود را وارد نمایید: