مقالات

تلفیق مهندسی ارزش و مهندسی ریسک در پروژههای آبیاری و زهکشی

چکیده:

امروزه یکی از دلالیل کلیدی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور در گرو موفقیت پروژههای عمرانی خلاصه میشود. موفقیت پروژه های عمرانی خود
در گروی اجزای جدا نشدنی آن، از جمله ریسکها و هزینه ها می باشد که پروژهها را با فرصت و تهدید مواجه میکنند. مدیریت ریسک در پروژه ها
در جهت افزایش احتمال و اثر وقایع مثبت، و کاهش احتمال و اثر وقایع منفی می کوشد. مهندسی ارزش نیز به عنوان یک رویکرد سازمان یافته
و خالق سعی در شناسایی و حذف هزینه های غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی محصول دارد. بنابراین با توجه به همسویی اهداف این دو
فرآیند، تلفیق مهندسی ریسک و مهندسی ارزش به منظور شناسایی ریسکهای پروژههای آبیاری تحت فشار و اعمال مهندسی ارزش در آنها
به جهت کاستن از هزینه های گزاف صورت گرفته در بخش آبیاری تحت فشار و افزایش کیفیت و کارایی از اهمیت بالایی برخوردار است. در
پژوهشهای صورت گرفته در این رابطه به بررسی نقاط مثبت و ارائه مدلهای مختلف تلفیقی در پروژه طرح گرمسیری استان کرمانشاه پرداخته
شده است. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، پرسشنامه ای به منظور دستیابی به احتمال وقوع و شدت تاثیر ریسکهای
شناسایی شده تهیه و توزیع گردید و به بررسی کاربرد مهندسی ارزش پس از طراحی (ساخت، بهره برداری، بازسازی و جایگزینی) با تمرکز بر
مرحله ساخت می پردازد.

 

مجله علمی ، تخصصی علوم و فنون سازندگی

تلفیق مهندسی ارزش و مهندسی ریسک در پروژههای آبیاری و زهکشی

مورد مطالعاتی: پروژه آبیاری و زهکشی طرح سامانه گرمسیری استان کرمانشاه – شهرستان سرپل ذهاب

مجید مهدی پور ، مهدی محمودی ، احسان افسری

تابستان 1395

دانلود مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *